Från och med 30 juni 2022 har elever och vårdnadshavare inte längre åtkomst till Hjärntorget. Om du behöver komma i kontakt med skolan innan höstterminen börjar rekommenderar vi att du använder epost eller telefon. Kontaktinformation hittar du på skolans webbplats.

Välkommen till Hjärntorget

Här finns en kort information om Hjärntorget, översatt till olika språk.

  Svenska

  Albanska

  Arabiska

  BSK

  Engelska

  Finska

  Kurmanji

  Mandarin

  Persiska

  Rumänska

  Somaliska

  Sorani

  Spanska

  Tigrinja

  Turkiska