Från och med 30 juni 2022 har elever och vårdnadshavare inte längre åtkomst till Hjärntorget. Om du behöver komma i kontakt med skolan innan höstterminen börjar rekommenderar vi att du använder epost eller telefon. Kontaktinformation hittar du på skolans webbplats.

Om Hjärntorget

Hjärntorget är Göteborgs Stads pedagogiska webbaserade IT-stöd för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Hjärntorget ger elever, studerande, vårdnadshavare, förskolepedagoger, lärare och skolledare möjligheter att bland annat få information från skolan och kommunicera med varandra. I Hjärntorget finns också stöd för schema, lektionsplanering, närvaro och IUP.

Eftersom alla pedagogiska enheter i Göteborgs Stad använder Hjärntorget kan IT-stödet följa med barnet/eleven/den studerande genom hela skolgången.

Vårdnadshavare

Genom Hjärntorget får du som vårdnadshavare information om ditt barns skolgång. Du får en egen inloggning och kan följa ditt barns arbete i skolan, ha kontakt med personal och få information. Vilka funktioner i Hjärntorget som används bestäms lokalt av varje förskola/skola. 

Information på flera språk till vårdnadshavare

Inloggning till Hjärntorget

Som vårdnadshavare kan du ansöka om ett konto i Hjärntorget på inloggningssidan. Du ansöker om konto i Hjärntorget genom att logga in med ditt BankID. Därefter registrerar du din e-postadress för att kunna få information från förskolan/skolan. Om du redan har ett konto i Hjärntorget ska du använda det kontot och behöver inte ansöka om ett nytt.

Om du vill få aviseringar om frånvaro via sms, behöver du registrera ditt mobilnummer i Hjärntorget. Du lägger till mobilnumret i Hjärntorget under Ditt namn>Personuppgifter när du är inloggad.

OBS! Om du har saknar svenskt personnummer, har en sekretessmarkering hos skatteverket eller inte har BankID ska du vända dig till ditt barns förskola/skola så hjälper de dig att skapa ett konto.

För att se ditt barn dokumentationsloggbok, utvecklingssamtal samt individuella utvecklingsplaner (IUP) behöver du logga in med BankID. Om du inte har BankID ska skolan hjälpa dig att ta del av de här dokumenten.

Kontakt

Som barn, elev, studerande eller vårdnadshavare vänder du dig till din förskola/skola för att få hjälp med frågor som rör Hjärntorget. Du kan hitta de olika skolornas kontaktuppgifter på goteborg.se.

Du kan hitta mer information om Hjärntorget i Supportaktiviteten

Förslag och synpunkter

Du som har konto i Hjärntorget kan kontakta lokalt verksamhetsstöd i den förvaltning din eller ditt barns skola tillhör för att lämna förslag och synpunkter.

Hjärntorgets inloggningssida