Riktlinjer för Skriv/Tal/Översätt

Skriv/Tal/Översätt är ett verktyg i Hjärntorget, speciellt anpassat för dig med läs- och skrivsvårigheter, men som underlättar för alla. Du kan författa text, få texten översatt och uppläst på ett annat språk. Det ingår en verktygslåda med talande kalkylator, läslinjaler, dyslexitypsnitt, OCR och uppläsning av text på andra webbsidor. Alla användare på Hjärntorget har tillgång till verktyget och det fungerar på läsplatta, mobil och dator. Textmaterial sparas i molnet.

Skriv/Tal/Översätt innehåller flera verktyg. Dessa tjänster har Göteborgs Stad avtal för:

 

Säkerhet och personuppgifter

Göteborgs Stad har tecknat ett särskilt avtal med Readspeaker för att skydda användarens personuppgifter.

 

Hur får jag tillgång till Skriv/Tal/Översätt?

Logga in till Hjärntorget. Gå till verktygsmenyn och välj Skriv/Tal/Översätt.

 

Support

För att få support vänder du dig till din lokala support 

 

Information till pedagoger

Hur ska Skriv/Tal/Översätt användas?

Skriv/Tal/Översätt kan användas för pedagogiskt arbete som kan kopplas till den formativa bedömningen. Det du gör i
Skriv/Tal/Översätt ska stärka elevens lärande.

 

Vad får inte finnas i Skriv/Tal/Översätt?

 

Viktigt gällande säkerhet och personuppgifter

Vid användning av Skriv/Tal/Översätt är det viktigt att tänka på att vara försiktig med personuppgifter, och att säkerställa att inga känsliga personuppgifter eller känslig information skrivs. För personuppgifter i löpande text och ljud måste du som lärare göra en samlad bedömning i varje enskilt fall om uppgifterna kan vara känsliga eller sammantaget kan bli känsliga.

 

Att tänka på innan du lägger in material:

Tips! Ställ dig alltid frågan om det du tänker skriva i Skriv/Tal/Översätt är kopplat till det pedagogiska arbetet och den formativa bedömningen. Det är en bra indikator på om tänkt informationsbehandling är okej att utföra inom Skriv/Tal/Översätt.