Information om ansökan om vårdnadshavarkonto

 

Ansökan om vårdnadshavarkonto

Som vårdnadshavare kan du ansöka om ett konto i Hjärntorget. Om du redan har ett konto i Hjärntorget, ska du använda det kontot och behöver inte ansöka om ett nytt.

Du som vårdnadshavare kan när som helst avsluta ditt konto i Hjärntorget. Då kontaktar du ditt barns förskola/skola.

Du kan ansöka om konto i Hjärntorget genom att logga in med ditt BankID. Därefter registrerar du din e-postadress för att kunna få information från förskolan/skolan.

Om du vill få aviseringar om frånvaro via sms, behöver du registrera ditt mobilnummer i Hjärntorget. Du lägger till mobilnumret i Hjärntorget under Ditt namn>Personuppgifter. Inställningar för aviseringar om frånvaro via E-post,PIM eller SMS gör du under Närvarohantering > Inställningar för frånvaroutskick.

Hjärntorgets inloggningssida

OBS! Om du saknar svenskt personnummer, har en sekretessmarkering hos skatteverket eller inte har BankID ska du vända dig till ditt barns förskola/skola så hjälper de dig att skapa ett konto.

För att se ditt barn bedömningsmatris, utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner (IUP) behöver du logga in med BankID. Om du inte har BankID ska skolan hjälpa dig att ta del av de här dokumenten.

Information till vårdnadshavare

Hjärntorget är Göteborgs Stads IT-stöd för pedagogisk verksamhet.

För barn, elever och personal hämtas de uppgifter som används i Hjärntorget från stadens elevregister för förskola och skola. De uppgifter som hämtas är barnets/elevens namn, personnummer, adress, förskola/skola, avdelning/klass/grupp. I Hjärntorget finns dessutom uppgifter om barnets e-postadress och användarnamn.

Barnet/eleven får automatiskt ett konto i Hjärntorget. Vårdnadshavare och barn kopplas samman via personnummer hämtade från folkbokföringen. Det är enbart juridiska vårdnadshavare som kan ansöka om konto.

Allt innehåll i Hjärntorget är skyddat enligt Upphovsrättslagen och Dataskyddsförordningen och får inte spridas till andra medier, t.ex. Facebook, Twitter eller bloggar.