Broschyrer

Det finns två broschyrer på varje språk. En av broschyrerna riktar sig till vårdnadshavare i årskurserna 0-5 och den andra från åk 6 upp till gymnasiet.

______________________________________________________________________________________

Språk

Beskrivning
  Pdf 
Arabiska  Vårdnadshavare för yngre elever
  Skolutvecklingsenheten_ arab_ Barn_100816.pdf
    Vårdnadshavare för äldre elever
  Skolutvecklingsenheten_ arab_ Vuxen_100816.pdf
Bosniska, kroatiska och serbokratiska
Vårdnadshavare för yngre elever    Skolutvecklingsenheten _ Barn_ 100813_bks.pdf
   Vårdnadshavare för äldre elever   Skolutvecklingsenheten _ vuxen_ 100813_bks.pdf
Engelska  Vårdnadshavare för yngre elever   Skolutvecklingsenheten_ Barn_ 100813 _eng.pdf
    Vårdnadshavare för äldre elever   Skolutvecklingsenheten_ vuxen 100813 _eng.pdf
Finska Vårdnadshavare för yngre elever   Skolutvecklingsenheten_ barn 100906_ finska.pdf
   Vårdnadshavare för äldre elever    Skolutvecklingsenheten_ vuxen 100906_ finska.pdf
Persiska  Vårdnadshavare för yngre elever   Skolutvecklingsenheten_ Barn_pers _ 100816.pdf
   Vårdnadshavare för äldre elever   Skolutvecklingsenheten_ Vuxen_pers _ 100816.pdf
 Somaliska  Vårdnadshavare för yngre elever   Skolutvecklingsenheten_ Barn_ 100816_som.pdf
   Vårdnadshavare för äldre elever   Skolutvecklingsenheten_ Vuxen _ 100816 _som.pdf
Sorani  Vårdnadshavare för yngre elever   Skolutvecklingsenheten_ Sorani _ Barn_100816.pdf
   Vårdnadshavare för äldre elever   Skolutvecklingsenheten_ Sorani _ Vuxen_ 100816.pdf
Spanska Vårdnadshavare för yngre elever    Skolutvecklingsenheten_ Barn _ 100813 _spa.pdf
   Vårdnadshavare för äldre elever   Skolutvecklingsenheten_ Vuxen _ 100813 _spa.pdf
Svenska Vårdnadshavare för yngre elever   100813 barn.pdf
  Vårdnadshavare för äldre elever   Skolutvecklingsenheten Vuxen 100813.pdf
Turkiska Vårdnadshavare för yngre elever   Skolutvecklingsenheten_ barn 100906_ turk.pdf
  Vårdnadshavare för äldre elever    Skolutvecklingsenheten_ vuxen 100906_ turk.pdf