Vårdnadshavare - närvaro

Anmäla frånvaro via webben

Klicka på Anmäl frånvaro för att registrera frånvaro.


Du kan antingen registrera hela dagen, resten av dagen, hela morgondagen eller skriva in tid manuellt.

Klicka på Spara när du är klar.

Anmäla frånvaro via appen

Klicka på Mina barn och välj sedan det barn som du vill frånvaroanmäla. Klicka på Anmäl frånvaro och fyll i tidpunkt. Klicka på Skicka när du är klar.

Bild: Anmäl frånvaro

 

Information om frånvaro via webben

När ditt barn registreras som frånvarande av en av sina lärare ser du det i ditt startsideelement Närvaro för vårdnadshavare.

 

Inställningar för frånvaroutskick

Du kan också få information genom frånvaroutskick som Hjärntorget skickar automatiskt när läraren registrerar frånvaron. Utskicken kan skickas som PIM, E-post och/eller sms. Bocka i de alternativ du föredrar.

OBS! För att du ska kunna ta emot frånvaroutskick via sms måste du ha angett ditt mobiltelefonnummer i Hjärntorget. Det gör du under [Mitt Namn] > Personuppgifter.

Bekräfta att du mottagit frånvaroutskicket

I frånvaroutskicket som du får via sms, e-post eller PIM finns det en länk som du kan använda för att bekräfta att du har tagit emot informationen om frånvaron. Detta kommer sedan att visas för personalen på skolan.

 

Frånvarohistorik och rapporter

Du som är vårdnadshavare kan under Frånvarohistorik se ditt barns frånvaroregistreringar, oavsett om det är ogiltig eller giltig frånvaro. Om du har flera barn kan du bläddra mellan dem med hjälp av rullistan högst upp på sidan. Du kan också filtrera listan på datum, ämne och orsak.


Du kan under Rapporter skapa en rapport övert ditt barns frånvaro.

 

 

Mer information hittar du i Hjälpen.