Vårdnadshavare - utvecklingssamtal

Via webben

För att använda funktionen Utvecklingssamtal behöver du logga in med BankID. Om du inte har tillgång till BankID kan ditt barns skola visa dig utvecklingssamtalsdokumentet.

 

Under Mina barn finns en länk till utvecklingssamtal.


Dokument inför utvecklingssamtal
tar dig direkt till det aktuella dokumentet. Under Mer information finns en länk till det senast avslutade dokumentet.


I utvecklingssamtalsfunktionen kan du ta del av ditt barns nuvarande och tidigare utvecklingssamtalsdokument. I menyn till vänster finns länkar till Inför utvecklingssamtal (elevens aktuella dokument), Senast avslutade dokument och till Arkiv. Om skolan har valt att du ska signera dokumentet kan du göra signeringen under Ta del av dokumentet.

 

Observera att varje skola väljer själva hur deras utvecklingssamtalsdokument ska se ut. Vissa skolor använder sig om Skolverkets omdömesblankett medan andra använder bedömningsmatriser eller ger pedagogerna möjlighet att skriva fritt.