Ladda upp filer från Google Drive till Hjärntorget

I Hjärntorget kan du ladda upp filer från Google Drive till Hjärntorget från de platser som det går att bifoga en fil ifrån, tex:

 

Här nedan finns exempel på hur du laddar upp en fil från Google Drive till Hjärntorget via dokument-funktionen.
Principen är det samma på alla funkioner där det går att ladda upp en fil.

1. Gå till Personligt > Dokument > Ladda upp fil

2. Välj mapp att ladda upp filerna i > Välj kopia eller länk > Hämta från Google Drive

 3. Välj ditt GSFE skol/arbets-konto.
Om ditt GSFE-konto inte kommer upp som förval (se bild) väljer du "Använd ett annat konto" och skriver in dina uppgifter.

 4. I denna vy måste du tillåta att PingPong (Hjärntorget) får tillgång till din Google Drive.

Välj > Tillåt

 5.Välj den fil som du vill ladda upp ifrån i från övre menyn > Välj

 6. Filen laddas därefter upp i dokumentstrukturen.
Observera att alla dokument ladds upp som pdf-filer.

Här kan du se en film om hur man gör för att ladda upp ett dokument.

 

Ändra GSFE-konto när du laddar upp filer till Hjärntorget

1. Gå till www.google.se i en ny flik och klicka på i ditt konto längs upp till höger och välj > Logga ut

2. Välj > Logga in

3. Gå därefter till Hjärntorget, vid behov uppdatera sidan, och ladda sedan upp dokument enlig instruktion ovan.