Hjärntorget

Om Hjärntorget

Hjärntorget är Göteborgs Stads pedagogiska IT-stöd för förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning.

Hjärntorget ger möjligheter att bland annat kommunicera och få information för elever, studerande, vårdnadshavare, skolledare, förskolepedagoger och lärare. I Hjärntorget finns också stöd för schema, närvaro, IUP och lektionsplanering.

Eftersom alla pedagogiska enheter i Göteborgs Stad använder Hjärntorget kan IT-stödet följa med eleven/den studerande genom hela skolgången.

Här finns det filmer om Hjärntorget

 

Vårdnadshavare

Genom Hjärntorget får du som vårdnadshavare aktuell information och möjlighet att skapa dig en helhetsbild av ditt barns skolgång. Du får en egen inloggning och kan följa ditt barns arbete i skolan, ha kontakt med personal, få information etc. Vilka funktioner i Hjärntorget som används bestäms lokalt av varje förskola/skola. 

Information till vårdnadshavare på flera språk. 

 

Inloggning förskola och skola

Införandet av Hjärntorget sker lokalt, därför får du din inloggning vid olika tidpunkter beroende på var du bor. För information om tidsplanen för din förskola/skola vänder du dig till din förskolepedagog/lärare eller rektor. Vissa förskolor/skolor kan även ha en ansvarig person för Hjärntorget på enheten.

 

Inloggning gymnasieskola

Du ansöker om konto via inloggningssidan. Du kommer att få dina inloggningsuppgifter hemskickade till den adress som är din folkbokföringsadress.

 

Kontakt

Som barn, elev, studerande eller vårdnadshavare vänder du dig till din förskola/skola för att få hjälp med frågor som rör Hjärntorget. Du kan hitta de olika skolornas kontaktuppgifter här:

Förskolor

Grundskolor

Grundsärskolor

Gymnasier

Gymnasiesärskolor

Vuxenutbildning

Om du inte är anställd i, går i, eller har barn i kommunal skola eller förskoleverksamhet i Göteborg, men ändå vill ha information om Hjärntorget. Skicka ett mejl till systemansvariga.

Om du har ett konto i Hjärntorget så kan du hitta mer information i Supportaktiviteten.

 

Förslag och synpunkter

När du har fått ditt konto i Hjärntorget, kan du kontakta lokalt systemansvarig i din stadsdel.

 

Länk till Hjärntorgets inloggningssida hjarntorget.goteborg.se